Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Sponsored post
feedback2020-admin

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

skull-sutures

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

skull-sutures
4686 86b1 500
.Sudety. !
skull-sutures

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaunmadebeds unmadebeds
skull-sutures
0515 cab9
Reposted frommsto msto viaunmadebeds unmadebeds
skull-sutures

July 08 2015

5857 bc91 500
Reposted fromkulamin kulamin viamyzone myzone
skull-sutures
Jego spokojne, smutne życie ulega zmianie, gdy zaczyna odtwarzać krowie muzykę Mozarta.
— opis filmu "Święta krowa"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
8778 6903
Reposted frompheebs pheebs viamyzone myzone
7048 3519 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyzone myzone
skull-sutures
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
skull-sutures
Reposted fromesste esste viamyzone myzone
skull-sutures
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamyzone myzone
skull-sutures
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...